တိပိဋကဆရာေတာ္ (မေသေဆးရွာေတာ္ပံု) တရားေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အဆိုေက်ာ္ေဒၚမာမာေအး (ဓမၼေတး)

ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ တရားေတာ္မ်ား

သီတဂူဆရာေတာ္ တရားေတာ္မ်ား

Dr Nandamalabhivamsa တရားေတာ္မ်ား

ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ တရားေတာ္မ်ား

အရွင္ေဆကိႏၵ ဆရာေတာ္ တရားေတာ္မ်ား

ၿဖဴးဆရာေတာ္ တရားေတာ္မ်ား

ေယာဆရာေတာ္ တရားေတာ္မ်ား