ဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔—–
အေမရိကန္္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္၊ ဖုိ႔ဝိန္းၿမိဳ႕
ဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတိုက္၏ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ပြဲေတာ္ကို ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဗုဒၶေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ေမလ၁၈/ ၁၉ရက္တြင္ေမြးေန႔ က်ေရာက္ၾကမည့္ ဓမၼရကၡိတဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၏ ေမြးေန႔အႀကိဳ ပြဲေတာ္ကိုပါ တစ္ေပါင္းတည္းက်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ ရတနတၱပူဇာပြဲေတာ္မဂၤလာသုိ႔ ေအာက္ေဖၚျပပါဖိတ္စာပါ အစီအစဥ္အတုိင္းၾကြေရာက္ကုသုိလ္ယူႏိုင္ၾကပါရန္ အသိေပး၊ ႏိႈးေဆာ္၊ တုိက္တြန္း၊ ဖိတ္ၾကားလုိက္ပါရပါသည္ ဒကာ၊ ဒကာမ အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔

Comments

comments