အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္၊ ဖုိ႔ဝိန္းၿမိဳ႕
ဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတုိက္၏ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး
သၾကၤန္ကာလ အခါသယ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲေတာ္ကို
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔မွာက်င္းပပူေဇာ္ၾကျဖစ္ပါ၍
ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအားလံုးကုသုိလ္ထူးမ်ားဆည္းပူႏိုင္ရန္
အနီးကပ္ထပ္မံလုိ႔အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ တုိက္တြန္းဖိတ္ၾကား
လိုက္ရပါသည္ဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔

Comments

comments