“ဝါဆုိသကၤန္း ကပ္လွဴဒါန္း ၾကြလွမ္းအထက္ရြာ”
ဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔—-
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္၊ ဖုိ႔ဝိန္းၿမိဳ႕
ဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတုိက္မွာ ဝါဆုိဝါကပ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ
သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား သံဃဂုဏ္ကုိအာရံုျပဳလွ်က္ —-
“ႏွစ္စဥ္ယူၾက ကုသလျဖစ္ ကာလစစ္မို႔ အႏွစ္လွဴဒါန္း ျမတ္သကၤန္းကို ရည္မွန္းနိဗၺာန္ ေတာင္းဆုပန္၍ လွဴရန္ၾကံဳလွ ျမတ္ဒါနကို လွဴရဘို႔ရာ ဖိတ္ေခၚပါသည္ ေက်ာင္းေတာ္ဆီ”
(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၆ရက္ – တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ပြဲေတာ္သဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပၾကပါမည္)

Comments

comments