ဓမၼမိတ္ေ္ဆြအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား
ဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတုိက္၏ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာမဟာဒုတ္စာေရးတံမဲႏွင့္ ျမန္မာရိုးရာထမနဲပြဲေတာ္ကို
ေအာက္ေဖၚျပပါဖိတ္စာပါအစီအစဥ္အတုိင္းက်င္းပျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ပါ၍၊ သာသနာၾကည္ညိဳမွီခုိၿပီး တန္ဘိုးထား ျမတ္ႏိုးေလးစားၾကကုန္ေသာသာသနာျပဳဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းတုိ႔အေနျဖင့္
တစ္ႏွစ္မွတခါသာျပဳလုပ္က်င္းပေသာထမနဲပြဲေတာ္ႀကီးႏွစ္စပ္လွ်င္ၿပီး ရယူဆည္းပူးႏိုင္ၾကမည့္
ကုသုိလ္ထူးမ်ားကိုႀကိဳးစားအားခဲကာ ပြဲေတာ္က်င္းပရာဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတိုက္သို႔ၾကြေရာက္ၿပီး ကုသုိလ္ထူးမ်ားဆည္းပူးကုသုိလ္ယူႏိုင္ၾကပါရန္နိဗၺာန္အက်ိဳးရည္ေမွ်ာ္ကိုးလွ်က္ဖိတ္ၾကားလုိက္ပါသည္
သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား
ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာအဖြဲ ့

Comments

comments