“ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ၾကည္ညိဳေလးစား ျမတ္ႏုိးအားထားၾကကုန္ေသာ သာသနာေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ သာသနာျပဳဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔—”
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္၊ ဖုိ႔ဝိန္းၿမိဳ႕
ဓမၼရကၡိတေက်ာင္တုိက္၏အစဥ္အလာမပ်က္ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ
စုေပါင္းရွင္ျပဳ၊ ဒုလႅဘရဟန္းခံ၊ သီလရွင္ဝတ္ပြဲႏွင့္ (၇)ရက္ဝိပႆနာ တရားစခန္းပြဲေတာ္ႀကီးကို ေအာက္ေဖၚျပပါေၾကာ္ျငာမ်ားပါအစီအစဥ္ မ်ားအတိုင္းျမန္မာရိုးရာအဆင္အလာအတိုင္း စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါ၍ သာသနာ႔အေမြခံယူပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ မိမိတုိ႔ရင္ မွျဖစ္ေသာသား၊ ေျမး၊ ျမစ္ရတနာ၊ သူတစ္ပါးရင္မွျဖစ္ေသာ သား၊ ေျမး၊ ျမစ္ရတနာတုိ႔ကို ခက္ခဲ ေၾကာင္းက် ပူပန္မႈအလ်င္းမရွိေစရပဲ (၈)ျဖာ ပရိကၡရာစံုလင္စြာျဖင့္ သာသနာ႔ေဘာင္အတြင္း သြတ္သြင္းခ်ီးေျမာက္ ၿပီး သာသနာ့ဒါယကာ၊ သာသနာ႔အေမြခံမ်ား ခံယူႏိုင္ၾကပါရန္ ဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတုိက္၊ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႔မွႀကီးမႈးဦးေဆာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သာသနာျပဳကုသုိလ္မ်ားရယူၾကမည္ျဖစ္ပါ၍ ရွင္သာမေဏ၊ ဒုလႅဘရဟန္းႏွင့္ သီလရွင္ဝတ္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းေတာ္ သုိ႔ စတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၾကပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါး၊ အသိေပး၊ တုိက္တြန္း၊ ႏိႈးေဆာ္ဖိတ္ၾကားလုိက္ရပါသည္သာသနာ႔ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔
ဆက္သြယ္ရန္။ ေက်ာင္းဖုန္း ၂၆၀ ၄၄၇ ၉၀၀၉

Comments

comments